Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Tervehdys tiekunnan osakkaat!

Tiekunnan hoitokunta kokoontui 13.10.2016. Kokouksen asialistalla olivat: Talousarvion 2016 tarkastelu. Ely-keskuksen siltalausunnosta johtuvat toimenpiteet.

Talousarvio 2016 on toteutunut kesäkuussa vuosikokouksessa päätetyllä tavalla. Tienpitoon suunnitellut ja päätetyt määrärahat näyttävät riittävän.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (POSELY) tarkastaja on 30.6.2016 tarkastanut alueen siltojen tarkastuksessa myös meidän tiekunnan sillan. Liitteenä on Tarkastajan lausunto, jonka hoitokunta sai käyttöönsä tällä viikolla. Suositukset ja johtopäätökset tarkastuksesta annetussa lausunnossa ovat aika yksiselitteiset.

POSELY:n lausunnossa on todettu: ”Pääkannattjien puutteellisen kapasiteetin, sillan vaurioiden sekä epämääräisyyden vuoksi silta tulisi uusia kokonaan. Sillan uusimisesta on laadittava suunnitelma. Sillan suunnittelijalla tulee olla riittävä koulutus ja kokemusta siltojen suunnittelusta. Sillan mitoitus sekä suunnitelman sisältö ja esitystapa on oltava Liikenneviraston kulloinkin voimassaolevien sillansuunnitteluohjeiden mukainen. Sillan kaiteet on rakennettava sillan suunnitteluohjeiden mukaisiksi korkeiksi tiheiksi kaiteiksi. Sillan molemmin puolin on rakennettava riittävän pitkät pengerkaiteet alku- ja loppuviisteineen. Sillan uusimisesta on pyydettävä Etelä-Savon ELY-keskuksen ympäristövastuualueen kannanotto ja selvitettävä, tarvitaanko hankkeelle vesilain mukainen lupakäsittely.”

Lisäksi lausunnossa on annettu ohje painorajoitusmerkkien asentamisesta sillalle: ”Sillan kantavuuspuutteiden johdosta sillan liikennettä on rajoitettava 8 tonnin akselipainon ja 13 tonnin telipainon (2-akselinen teli) painorajoitusmerkein.”

 Tien hoitokunta päätti hakea Savonlinnan kaupungin ja Sulkavan kunnan suostumuksen painorajoitusmerkkien asettamiseen tielle ja saattaa ely-keskuksen lausunnon mukaiset painorajoitukset voimaan Liistonsaaren tien sillalle. Liikennemerkit asetetaan tielle heti niiden valmistuttua. Mikäli teillä on tiekunnan osakkaina jo lähiajoiksi kiinteistöillenne tilattuja kuljetuksia, ilmoittakaa kuljetuksen suorittajalle kyseisistä painorajoituksista!

Lisäksi hoitokunta päätti aloittaa välittömästi toimenpiteet suunnittelun vaiheiden, rakentamisen vaihtoehtojen ja rahoitusvaihtoehtojen selvittämiseksi.  Hoitokunta ryhtyy tarvittaviin toimiin, että rakentamishanke voitaisiin käynnistää vuoden 2017 aikana. Alkuselvityksen valmistuttua hoitokunta kutsuu koolle tiekunnan ylimääräisen kokouksen tämän vuoden joulukuussa tekemään jatkotoimissa tarvittavat tiekunnan päätökset. Tavoitteena on, että vuoden 2017 tiekunnan vuosikokous pystyy tekemään lopulliset päätökset sillan rakentamisesta ja rakentamisen rahoittamisesta.

Lisätietoja siltahankkeesta antavat tarvittaessa hoitokunnan jäsenet.

Terveisin ja hyvää syksyn jatkoa toivottaen!

Hoitokunta    

 

 

©2019 Tuohisaaren Kyläyhdistys - suntuubi.com